Gäller fortfarande sanningen om fördel status quo?

polling table

Sammanställning av EU-mätningar från Mike Smithson ( @MSmithsonPB )

Någon gång sent på torsdag kväll vet vi om EU och Storbritannien går mot skilsmässa eller om britterna till slut valde att stanna kvar som medlem i Europeiska unionen. Britternas beslut har stor betydelse för Europas framtid. ”A Brexit would be the most consequential event in Europe since the fall of the Berlin Wall” skrev Carl Bildt igår på Twitter.

Läget i opinionen är fortsatt jämnt och utgången kommer att avgöras av nivån på valdeltagandet och av hur de osäkra väljarna röstar. Vissa bedömare menar att mordet på Jo Cox, en parlamentsledamot från Labour som kampanjade för Remain, kan leda till ett ökat valdeltagande bland Labourväljare. Det skulle i så fall gynna Remain-sidan eftersom de flesta Labourväljare vill att Storbritannien ska stanna kvar som medlem i EU.

Samtidigt har uppmärksamheten kring mordet och den tillfälliga pausen i kampanjen inneburit att Remain-sidan, som i de flesta mätningar ligger under, har förlorat dyrbar tid som kunde ha använts till att argumentera och övertyga osäkra väljare att rösta för Remain.

Ipsos senaste mätning publicerades i torsdags, samma dag som mordet på Jo Cox inträffade, och visade liksom de flesta mätningar i förra veckan på ett ökat stöd för Leave-sidan. Mätningen visade också att Leave-sidan verkar lyckas bättre med att nå ut med sina argument, till exempel att ett utträde ur EU skulle stärka gränskontrollen och minska invandringen till Storbritannien.

Jämfört med senaste mätningen i maj nämner fler väljare invandringen som den viktigaste politiska frågan inför EU-valet, samtidigt som de ekonomiska konsekvenserna av en Brexit ”The impact on Britain’s economy” nämns av färre väljare. Att ett utträde ur EU skulle hota Storbritanniens ekonomiska utveckling och leda till sämre ekonomiska villkor för vanliga britter är ett av de bärande argumenten i Remain-sidans kampanj.

31 procent i Ipsos mätning tror att de kommer att få det bättre om Storbritannien röstar för att lämna EU,  32 procent tror att de kommer att få det sämre medan övriga inte tror att det blir någon skillnad åt något håll. Resultatet visar att David Cameron och finansminister George Osborne fortfarande inte har lyckats övertyga väljarna om att en Brexit kommer att slå mot den brittiska ekonomin.

viktigaste frågan

Viktigaste politiska frågan inför EU-omröstningen, från Ipsos  

Många mätningar de senaste veckorna visar alltså ett ökat stöd för Leave. Samtidigt svarar fortfarande en majoritet av väljarna att de tror att resultatet av omröstningen blir att Storbritannien stannar kvar som medlem i EU. Den typen av frågor, valvindsfrågor, brukar vara ganska träffsäkra och ha rätt om utgången.

Andelen väljare som ännu inte helt har bestämt sig är enligt Ipsos mätning 20 procent. Kommer dessa väljare att fördela sig ungefär proportionerligt mellan alternativen, vilket brukar ske i svenska riksdagsval, eller kommer en majoritet att gå till den ena eller den andra sidan?

När det gäller just folkomröstningar, som ofta handlar om större politiska förändringar, finns många exempel på att fler osäkra väljare till sist bestämmer sig för status quo. Man har ingen bestämd uppfattning och landar i det trygga och säkra alternativet.

7 av 10 på spelmarknaderna tror just nu på Remain.

På torsdag kväll vet vi om den gamla sanningen om fördel för status quo fortfarande håller.

undecided

Andelen väljare som definitivt har bestämt sig inför EU-omröstningen, från Ipsos

 

Annonser

EU-frågan delar Storbritannien

På torsdag återstår endast två veckor till valdagen och tonen i debatten mellan Remain- och Leave-kampanjen blir alltmer oförsonlig. Oavsett utgången i valet så har den hårda kampanjen rivit upp sår och fördjupat gamla konflikter som kommer att ta många år att komma över.

Nya mätningar publiceras i princip dagligen men det är fortsatt svårt att utifrån mätningarna slå fast om den ena eller den andra sidan har ett övertag. Mätningarna fortsätter att spreta åt olika håll vilket ger nytt bränsle åt debatten om vilka opinionsundersökningar man kan lita på.

Även om nivåskattningarna ger en otydlig bild så är de flesta experter överens om att valdeltagandet till slut blir avgörande för utgången. Ett högt valdeltagande kommer sannolikt leda till seger för Remain medan ett lägre valdeltagande tros gynna Leave-sidan som verkar ha något färre men mer dedikerade anhängare.

Vid sidan av nivåskattningarna av stödet för Remain och Leave finns nu en hel del spännande data om hur EU-frågan delar Storbritannien längs med politiska konfliktlinjer som delvis går på tvärs mot tidigare sanningar. Här nedan en sammanställning över Remain och Leave utifrån demografiska variabler.

bild vilka röstar Brexit

EU-vännerna i Storbritannien är ofta unga välutbildade personer i storstäder med bra jobb. De röstar ofta på Labour eller på Liberaldemokraterna och läser The Guardian.

Brexit-anhängarna är oftare äldre väljare över 60 år. De har kortare utbildning, har eller har haft arbetaryrken och är överlag mindre intresserade av politik. De läser oftare kvällstidningar som The Sun och Daily Mail. Brexit-väljarna är fler i östra och mellersta England där den ekonomiska utvecklingen varit sämre och de känner oftare misstro både mot EU och mot det politiska etablissemanget.

I Storbritannien, liksom i USA och Sverige, verkar avståndet öka mellan de väljare som omfamnar globaliseringen och digitaliseringen och de grupper som upplever samhällsförändringen som ett hot. Förtroendet för politiken verkar tappa mark i alla tre länder. Nya väljarkoalitioner bildas och den politiska kartan ritas om.

Enligt YouGovs aprilmätning skiftar majoriteten från att stödja Remain till Leave någonstans kring 43 år.

yngre äldre röstar Brexit bild